X
تبلیغات
رایتل
سه‌شنبه 25 خرداد 1395 @ 23:32

بیماریهای خاموش قسمت سی یم

بیماریهای خاموش قسمت سی یم :  

آموزش تغذیه وجلوگیری ازبیماریها

ازشما سوآل میکنم وجوابش راخودم میدهم

سوآل 1 - : انسان برای زنده ماندن به چه چیزهایی یا موادی نیازدارد؟

جواب : هوای سالم – آب سالم – تغذیه سالم

سوآل 2 - : مهمترین مشگلی که باعث مرگ ناگهانی انسان می شودچیست؟

جواب : گرفتگی عروق قلبی (سکته قلبی)عروق مغزی (سکته مغزی)

سوآل 3 - : مهمترین موادی که باعث گرفتگی عروق دربدن می شودچیست؟

جواب : کم آبی – چربی خون بالا – قندخون بالا – کلسترول بالا – اسیداوریک بالا – کم تحرکی – فشارخون بالا – اضافه وزن

سوآل 4 - : چه موادی که می خوریم باعث (چربی- قند- کلسترول LDL – اسیداوریک – روسوبات - فشارخون)دربدن می شود؟

جواب : حرص وجوش – انواع گوشت پرچرب – انواع لبنیات پرچرب – انواع شیرینی های مصنوعی – انواع سرخ کردنیها – نوشابه های گازدار – سیگار – قلیان – مشروبات الکلی – آب یخ – انواع غذاهارا روی هم دریک وعده خوردن – شام موادپختنی وسنگین خوردن – بین غذاآب خوردن – نمک – قند - شکر

امروزه زیادشنیده اید درجوانی (ایست قلبی ،سکته قلبی،سکته مغزی،تصلب شرایین)مُرد

راه درمان : موادی که درجواب سوآل4 گفتم هرگزنخورید

برای شروع تصفیه بدن قسمت 27 بیماریهای خاموش رامطالعه کنید ومدتی عمل کنید تا معجزه الهی راعملا ببینید

این پست ادامه دارد . . . .

جمعه 21 خرداد 1395 @ 10:40

بیماریهای خاموش قسمت بیست ونهم

بیماریهای خاموش قسمت بیست ونهم :

ادامه پست قبلی : من درنوشته هایم مقصر رامشخص کردم

اکنون اشاره ای به تمام کسانی که مقصرهستند میکنم بعد نتیجه وبعد عمل تاموفق شویم.

1 – مقصرخودشخص است

2 – مقصرمحیط خانواده است

3 – مقصر ندونم کاری وبی تجربگیهااست

4 – مقصر نداشتن علم است

5 – مقصرفامیل ودخالت بزرگترهااست

6 – مقصراجتماع است (ازدبستان تا دانشگاه)

7 – مقصر اجتماع بزرگ (دولت)است

خب اگرهمین طور بالابریم کارسخت ومشگل ترخواهدشد وبه نظرمن به هیچ خواهیم رسید

اگرریشه یابی کنیم درمقصربودن همه دخیل هستند اما مشگل ماحل نمی شود، به همین دلیل مقصرراخود شخص می دانیم .

پس چکارباید کرد تاسالم باشیم وسالم زندگی کنیم شاد وتندرست باشیم فردی مثبت وموفق باشیم

1 – خودمان را ، بشناسیم

2 – خودمان را ، باورکنیم

3 – هرچه که هستیم همان باشیم

اکنون خودمان شدیم ، حالا درمحیطی آرام می نشینیم ودفترچه وخودکاررابرمیداریم وازخودمان هرچه میدانیم مینویسیم . مثال کوچکی میزنم به عنوان راهنمایی (مشخصات شخصی – سن وسال – گروه خونی – طبع وشخصیت – مریضیهایم – گرفتاریهایم – شکستهای زندگیم - کمبودهایم)(اکنون کارهای مثبت – شغل –ازدواج – زندگی – داشته ها – انتظارات ازخودم – به چیزهایی که بایدبرسم )

شرع کار: مرحله اول

1 – از24 ساعت شبانه روز 2 ساعت مال خودم اختصاص میدهم

2 – برنامه ریزی این 2 ساعت شامل (دوقسمت است : یک قسمت ورزش ، ویک قسمت تفکروبررسی وکارهایی که بایدانجام دهم)

تبصره : اگردرهنگام برنامه ریزی وعمل زمان کم بود به اندازه که لازم داریم زمان رااضافه میکنیم

این روش رازموفقیت ، نکات زیررا دارد توجه کنید

1 – خودم رادوست داشته باشم

2 – به خودم اهمیت زیادی بدهم

3 – به خودم محبت کنم

4 – برای خودم احترام زیادی قائل شوم

5 – برنامه ریزی جهت (مطالعه – ازبین بردن عادتهای غلط – تقویت اعتمادبه نفس – محیط سالم – تغذیه سالم – برسی داشته ها – برسی خواسته ها )

6 – برنامه ریزی یک ساعت ورزش

بند یک : انسانها همیشه فکر میکنند دیگران باید دوست مون داشته باشند (اولین شکست)

بند دو : انسانها فکرمیکنند دیگران بایدبه مااهمیت بدهند (دومین شکست)

بند سه : انتظارمحبت دیگران به من (سومین شکست)

بند چهار : انتظاراحترام دیگران به من (چهارمین شکست)

بند پنج : اینجااست که مریض میشویم ومشکلات زیادی داریم ودیگران رامقصرمیدانیم (پنجمین شکست)

بند ششم : بدونه آگاهی وداشتن مربی ورزش میکنیم وخصاراتی رامتحمل میشویم (ششمین شکست)

انسانها درزندگی های خود شش شکست دارند اینجااست که متووجه واژه من می شوید ، که گفتم ، اولین مقصر خود انسان است !

پس باید تلاش کنیم وخود را ازاین اتهام بزرگ رهاسازیم تا به موفقیت های واقعی برسیم

من درپستهای بعدیم سعی میکنم اول اولویت به کسانی که پیام میدهند وازمشکلاتشون صحبت میکنند بنویسم واگراز کسی پیامی دریافت نکردم گاها ازمشکلات وبیماریها وراههای علاج صحبت میکنم .

راههای علاج ازسرماخوردگی تاسرطانهاصحبت می شود ، مشکلات جوانها ازکمبودها ، محبت ، ازدواج ، تا علاج وموفقیتها صحبت میشود اگر چیزهای دیگری درذهن دارید ونگفته ام لطفا یادآوری فرمایید

این پست ادامه دارد منتظرپیامهای ارزنده ومثبتهای شما هستم . . . .

سه‌شنبه 18 خرداد 1395 @ 10:58

بیماریهای خاموش قسمت بیست وهشتم

بیماریهای خاموش قسمت بیست وهشتم :

دومین روش برای بیماران (1 – چاقی 2 – اضافه وزن 3 – چربی بالای خون 4 – کبدچرب ) دارند. روزه گرفتن است

روزه گرفتن یک روش پاک سازی است

روزه گرفتن یک روش خارج کردن سموم ازبدن است

روزه گرفتن برای بیماریهای (زخم معده – سنگ کلیه – سنگ صفرا – مادران شیرده - آب سیاه یا گلوکوم – خصوصا سه ماهه اول بارداری – تشنج – شیمی درمانی – کسانی که انسولین مصرف میکنند – اسهال مزمن – یبوست دائم – زخم اثنی عشر - کولیت اولسروز- دیالیزی - فشاربالای خون) بسیارضرردارد

کسانی که 11 ماه سال را پرخوری – نجویدن صحیح غذا – کم تحرکی – غذاهای گوشتی چرب – شیرینی های صنعتی – فسفودها ونوشابه های گازدار راتجربه کردند ولی ظاهراً  سالم بنظرمی رسند درصورتی که  کاملا بیمارهستند : این افراد 1 ماه درسال را روزه بگیرند تا اون 11 ماه سالمترباشند

بعضیها روزه میگیرند وآنقدر افطار وسحر میخورند ، که اگرروزه نگیرند بهتراست

بعضیها روزه میگیرند وآنقدرنخوری میکنند که به تمام سلولهای بدن آسیب می رسانند این افرادهم اگرروزه نگیرند بهتراست .

این دو مورد که اشاره شد میگوئیم افراط وتفریط که هردو ضرراست

به این نکته ها توجه کنید.

نکته 1 – می گوید ماه مبارک رمضان ماه خدااست نبایددراین ماه دروغ گفت

نکته 2 – می گوید چون 11 ماه سال را غیبت ، تهمت ، دوبهم زنی ، وغیره . . کردیم دراین ماه خدا توبه میکنیم خداقبول میکند

نکته 3 – بعضی افراد 11 ماه سال را مشروبات الکلی میخورند : این یک ماه رانمی خورد میگوئیم چرا؟

جواب میدهد ازماه خداشرم میکنم ، بهش میگوئیم نماز وروزه را دراین ماه خدا چکارمی کنی ؟

جواب میدهد ماکه 11 ماه سال را نمازنخوندیم همینکه این 1 ماه را مشروب نمی خوریم خدامارامی بخشد.

سوآل مهم : آیا درسال فقط یک ماه ، ماه خدااست؟

ادامه سوآل : آیا 11 ماه سال را چه کسی عهده داراست؟

اگر قسمت بیست وچهارم پست را مطالعه کرده باشین می بینید هرخلافی کنیم یااشتباهی کنیم تقصیردیگران می اندازیم

دقت کنید : دراین ماه دعوا ، فحاشی ، تصادف نمی کنه ! میگوییم چرا : جواب میده دیه اش یاخصارتش دوبرابره

دقت : دراین ماه کم فروشی نمیکنه ! میگوییم چرا می گویدخدامی بیند ، پس اون 11 ماه چی

چرا خدا را فراموش کرده ایم ؟ چراهرخلافی میکنیم دیگران مقصرند ؟ چرا وقتی بیمارمی شویم ، به دکترمراجعه میکنیم؟ چرا وقتی توسط مامورین دستگیر می شویم !میگوییم غلط کردم ! اشتباه کردم ! آبرویم رانبر ! دیگرتکرارنمی شود!؟ چرا مردم ناراحتند؟ چراناراضی هستند؟

خانم ها بدحجابی هستند ومی گویند آزادی نداریم ! نمی دونم دیگه میخواهند چطوری بیاندبیرون؟

نوجوانان وجوانان ما خیلی راحت مشروبات الکلی وموادمخدر تهیه میکنند ومصرف میکنند !تقصیر شهرداری وماموران انتظامی میگذارند

90 % انسانهای جهان مریض وبیمارند ! واقعا فکرکنیم چه کسی مقصراست ؟

من جواب میدهم : اولین مقصر خود انسان است !

ادامه این پست را مطالعه کنید . . . . .

جمعه 14 خرداد 1395 @ 18:59

بیماریهای خاموش قسمت بیست وهفتم

بیماریهای خاموش قسمت بیست وهفتم :

اولین روش برای کسانی که چاق ، اضافه وزن ، چربی خون ، فشارخون ، کبدچرب دارند

این برنامه را به مدت سه ماه تاشش ماه انجام بدهید ویک آزمایش انجام بدین مشاهده خواهیدکرد که کاملا درمان شدید

1 – صبح ناشتا یک لیوان آب + یک عدد لیموترش کوچک

2 – نیم ساعت بعد دوقاشق غذاخوری روغن زیتون + یک عدد لیموترش کوچک

3 – به مدت یک ساعت ونیم پیاده روی ، دوچرخه سواری ، کوهپیمایی

4 – نیم ساعت بعدازورزش یک لیوان آب سیب ، آب هویج

5 – تاظهرهرچه گرسنه شدید میوه بخورید

6 – بعدازظهریک لیوان آب + یک لیموترش کوچک

7 – تاشب قبل ازخواب این سالاد رامیل کنید (کلم برگ سفید+کلم برگ قرمز+ گل کلم سفید+ گل کلم سبز+ فلفل دلمه ایی سبز، زرد،قرمز+ کاهو+ هویج رنده شده+ نصف استکان روغن زیتون + ده عدد لیموترش کوچک+ برگ ریحان ، نعنا، برگ تربچه،شوید ،سیر،پیاز)

8 – قبل ازخواب یک عدد موز ویک عددسیب

9 – نکته اول بهترین آب ، آب مقطر – آب چشمه - آب تصفیه شده – آبجوشیده – آب باران – آب زم زم (ایران ، مکه)

10 – نکته دوم روغن زیتون تصفیه نشده ، سیب راباپوست ،هنگام ورزش عمل هوازی وغیرهوازی حتما رعایت شود ونفس عمیق

11 – درطول شش ماه اول مواد زیررا خیلی کم مصرف کنید اگرهم استفاده نکنید مشگلی نیست (ماهی – گوشت بدونه چربی – لبنیات کم چرب – نان سنگک – حبوبات – مغزه جات)

12 – این مواد اکیدن ممنوع است (قند – شکرصنعتی – شیرینی جات صنعتی – کیک های خامه ای – سس ماینز- فسفود ها – چای – قهوه – نوشابه – سیگار – قلیان – انواع دود موادمخدر- مشروباط الکلی)

این پست ادامه دارد . . . . .

سه‌شنبه 11 خرداد 1395 @ 13:43

بیماریهای خاموش قسمت بیست وششم

یماریهای خاموش قسمت بیست وششم :

دکتربوعلی سینا میگوید : (اگراعضای رئیسه بدن شامل : مغز- کبد - قلب – وکلیه ها) سالم باشند وتقویت شوند خودشان کمبودهای جسمی وروانی بدن راجبران میکنند {استاد آل اسحاق ، طبیب همراه ، ص 21}

دکترآندره پاسبک میگوید : (داروها ازدشمنان قسم خورده اعضای بدن ودستگاه گوارشی ماهستند){رازبیماریها ورمزسلامتی ، سیدماشالله باطنی ، ص 35}

دکتر کایوت میگوید : (کلید سوخت وسازبدن کنترل وزن وتامین سلامت عمومی دردست کبدشمااست .){ رازبیماریها ورمزسلامتی ، سیدماشالله باطنی ، ص 37}

ازنظرطب سنتی ، چای ، قهوه ، نوشابه های غیرطبیعی دارای طبع گرم وخشک هستند، وکبد نیزطبع گرم وخشک دارد. بنابراین غذاهای سرد وترمی خواهد بنابراین موادی که طبع گرم دارند که به سه مواد اشاره شد برای کبدحکم سم رادارد. درعوض شربت سکنجبین ، شربت خیار، زرشگ ،عناب ،خاکشیر،عرق شاتره ،کاسنی ، بیدمشگ به حال کبد مفیدمی باشد { رازبیماریها ورمزسلامتی ، سیدماشالله باطنی ، ص 39}

نکته 1 – چشمان زیبا ، پوست شفاف ، موهای براق ، اعصاب راحت ، انرژی فراوان ، شادابی وتندرستی ، با سلامتی کبد وبدنی بدونه هیچ بیماری امکانپذیراست.

نکته 2 – زندگی : زندگی حق مسلم هرجانداری است .

نکته 3 – کلید طلایی زندگی دردست خودانسانهااست .

وظیفه ماراهنمایی جاده های سلامتی است . هرکس به جاده سلامتی دست پیداکرد موفق ترین انسان است .

همانطوری که درپست های قبل به بیشترین بیماریهااشاره کردم ،مختصری اشاره میکنم جهت اثبات کلیدطلایی که دردست خودانسانهااست.

برای سالم بودن وسالم زندگی کردن به چیزهای زیر نیازداریم.

الف : به دونوع غذااحتیاج داریم

1 – غذای روح

2 – غذای جسم

س : برای زنده بودن به مواد زیرنیازداریم

1 – اکسیژن

2 – غذای سالم (زنده خواری)

3 – آب سالم

4 – رسیدن خون سالم به مغز

ط : برای سالم زندگی کردن به مواد زیر نیاز داریم

1 – محیط سالم

2 – تفریح سالم

3 – شغل سالم

4 – درآمدهای سالم

5 - داشتن جلسات سالم

6 – ازدواج سالم

شاید تعجب کنید که من چرا درتمام مواد ها ازواژه سالم استفاده کردم ،برای اینکه به همه بگم موادسالم وجوددارد استفاده کنید تاسالم بمانید

شاید وقتی مطالبم رامیخوانید زودقضاوت کنید وبگویید مگرچیزسالمی هم وجوددارد؟

بله وجوددارد

به واژه های زیرتوجه کنید تامطالب راخوب درک کرده واگر اعتراضی دارین آن مطلب را نقدکنید

1 – دروغ : فروشنده برای فروش جنس خود قسم میخورد ، خریدارجنس ارزان می خواهد ، فروشنده اجناس نامرغوب بجای جنس مرغوب می دهد

2 – ضعف : هرجنسی رامردم بیشتر بخرند قیمت آن بالا میرود

3 – هم رنگ جماعت شو : بالاترن خطر برای انسانها استفاده کردن ازاین واژه است . درجشن عروسی رفته می بینه مشروباط الکلی می خورند ، ازاین واژه استفاده میکند ومیخورد.دعوتش میکنند پای منقل ، نمی تواند این محل راترک کند ، پس میکشد . همه سیگار وقلیان میکشند ، این هم میکشد . همه بین غذاها نوشابه ،دوغ می خورند ، این هم میخورد .

4 – درک نکردن : خانم ها وآقایون همدیگررادرک نمیکنند مشگل راتقصیردیگران میاندازند وطلاق وغیره.

خلاصه مطالب خیلی زیاده فکرکنم متوجه شدید که چی میخواهم بگم :حتی مسمومیت غذایی راهم گردن غذامی اندازیم ، این گزارش راکه خودم حضورداشتم بخونید : مجلس عروسی بودیم موقع شام چندجوانی روبروی ما مشغول غذاخوردن بودن ، کباب بره، ماهی ،جوجه کباب ، بوقمون ، چندتا نوشابه ،یک بشقاب خورش ماست ، درآخریک بشقاب ژله شروع به خوردن کرد که ناگهان دلدردشدیدی گرفت وباصدای بلند گفت غذایی که خوردم مسموم بوده : قضاوت من : قبل ازشام شیرینی وانواع میوه وبعدهم حدود 4 پرس غذای متنوع بادوغ ونوشابه وخورش ماست وژله : زنده بودن این جوان یک معجزه بزرگ بوده . این قضاوت من بوده اکنون قضاوت شمارانمی دونم.

برمی گردیم به نکته 3 : که گفتم کلیدطلایی زندگی دردست خودانسانهااست

وضع کنونی زندگی انسانها :

1 – کشورصنعتی است اما هواآلوده است

2 - کشورصنعتی است اما ترافیک شهری شدید

3 - کشورصنعتی است اما میوه های ما وسبزیجات ما ارگانیک نیستند

4 - کشورصنعتی است اما هنوزگوشتهای هورمونی میخوریم

5 – همه چیزخوارهستیم ، به راحتی دودمیگیریم ، بسیارکم تحرک شده ایم

راهکارهای سلامتی به شرح زیراست

1 – برنامه ریزی جهت تغیرات زندگی

2 – برنامه ریزی جهت تغذیه سالم (زنده خواری)

3 – برنامه ریزی جهت تحرکها (پیاده روی – کوهپیمایی – دوچرخه سواری – شنا - مسافرت)

4 – برنامه ریزی جهت ازدواج های سالم

ادامه این پست را در پست آینده نزدیک بخوانید . . . . .

( تعداد کل: 30 )
   1       2       3       4       5       6    >>