جمعه 21 خرداد 1395 @ 10:40

بیماریهای خاموش قسمت بیست ونهم

بیماریهای خاموش قسمت بیست ونهم :

ادامه پست قبلی : من درنوشته هایم مقصر رامشخص کردم

اکنون اشاره ای به تمام کسانی که مقصرهستند میکنم بعد نتیجه وبعد عمل تاموفق شویم.

1 – مقصرخودشخص است

2 – مقصرمحیط خانواده است

3 – مقصر ندونم کاری وبی تجربگیهااست

4 – مقصر نداشتن علم است

5 – مقصرفامیل ودخالت بزرگترهااست

6 – مقصراجتماع است (ازدبستان تا دانشگاه)

7 – مقصر اجتماع بزرگ (دولت)است

خب اگرهمین طور بالابریم کارسخت ومشگل ترخواهدشد وبه نظرمن به هیچ خواهیم رسید

اگرریشه یابی کنیم درمقصربودن همه دخیل هستند اما مشگل ماحل نمی شود، به همین دلیل مقصرراخود شخص می دانیم .

پس چکارباید کرد تاسالم باشیم وسالم زندگی کنیم شاد وتندرست باشیم فردی مثبت وموفق باشیم

1 – خودمان را ، بشناسیم

2 – خودمان را ، باورکنیم

3 – هرچه که هستیم همان باشیم

اکنون خودمان شدیم ، حالا درمحیطی آرام می نشینیم ودفترچه وخودکاررابرمیداریم وازخودمان هرچه میدانیم مینویسیم . مثال کوچکی میزنم به عنوان راهنمایی (مشخصات شخصی – سن وسال – گروه خونی – طبع وشخصیت – مریضیهایم – گرفتاریهایم – شکستهای زندگیم - کمبودهایم)(اکنون کارهای مثبت – شغل –ازدواج – زندگی – داشته ها – انتظارات ازخودم – به چیزهایی که بایدبرسم )

شرع کار: مرحله اول

1 – از24 ساعت شبانه روز 2 ساعت مال خودم اختصاص میدهم

2 – برنامه ریزی این 2 ساعت شامل (دوقسمت است : یک قسمت ورزش ، ویک قسمت تفکروبررسی وکارهایی که بایدانجام دهم)

تبصره : اگردرهنگام برنامه ریزی وعمل زمان کم بود به اندازه که لازم داریم زمان رااضافه میکنیم

این روش رازموفقیت ، نکات زیررا دارد توجه کنید

1 – خودم رادوست داشته باشم

2 – به خودم اهمیت زیادی بدهم

3 – به خودم محبت کنم

4 – برای خودم احترام زیادی قائل شوم

5 – برنامه ریزی جهت (مطالعه – ازبین بردن عادتهای غلط – تقویت اعتمادبه نفس – محیط سالم – تغذیه سالم – برسی داشته ها – برسی خواسته ها )

6 – برنامه ریزی یک ساعت ورزش

بند یک : انسانها همیشه فکر میکنند دیگران باید دوست مون داشته باشند (اولین شکست)

بند دو : انسانها فکرمیکنند دیگران بایدبه مااهمیت بدهند (دومین شکست)

بند سه : انتظارمحبت دیگران به من (سومین شکست)

بند چهار : انتظاراحترام دیگران به من (چهارمین شکست)

بند پنج : اینجااست که مریض میشویم ومشکلات زیادی داریم ودیگران رامقصرمیدانیم (پنجمین شکست)

بند ششم : بدونه آگاهی وداشتن مربی ورزش میکنیم وخصاراتی رامتحمل میشویم (ششمین شکست)

انسانها درزندگی های خود شش شکست دارند اینجااست که متووجه واژه من می شوید ، که گفتم ، اولین مقصر خود انسان است !

پس باید تلاش کنیم وخود را ازاین اتهام بزرگ رهاسازیم تا به موفقیت های واقعی برسیم

من درپستهای بعدیم سعی میکنم اول اولویت به کسانی که پیام میدهند وازمشکلاتشون صحبت میکنند بنویسم واگراز کسی پیامی دریافت نکردم گاها ازمشکلات وبیماریها وراههای علاج صحبت میکنم .

راههای علاج ازسرماخوردگی تاسرطانهاصحبت می شود ، مشکلات جوانها ازکمبودها ، محبت ، ازدواج ، تا علاج وموفقیتها صحبت میشود اگر چیزهای دیگری درذهن دارید ونگفته ام لطفا یادآوری فرمایید

این پست ادامه دارد منتظرپیامهای ارزنده ومثبتهای شما هستم . . . .

نظرات (1)
آسمان
شنبه 22 خرداد 1395 ساعت 13:10
سلام آقا مرتضی...
ممنون از دعوتتون...
همیشه خیر از طرف خدا بهمون میرسه و اگه خلاف جهتی ک خدا برامون قرار داده حرکت کنیم شر حاصله از جانب خودمونه مگه خلافش ثابت شه...
شما کانال تلگرام ندارین ک این مطالب رو درش قرار داده باشین؟
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام دوست من تشکرکه اومدی
من اگرتلگرام بسازم نمی تونم مرتب آبدت کنم
مچکرازراهنمایی شما
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.