یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 @ 10:44

بیماریهای خاموش قسمت بیست چهارم

 

بیماریهای خاموش قسمت بیست وچهارم :

دوست من لطفا یک آینه بردارونگاه کن به چهره ، وابرو ، وپیشانی ، وگودرفتن چشمها ، وچشمها ، وصورت ، وموهای سر ، وسیاهی اطراف چشمها ولطفا زبانت رابیارش بیرون ونگاهش کن حتی دندانهایت را :

شاید متوجه یک سری بیماری شده باشی :

ما برای درمان وشادابی وسلامتی کل بدن به نکات زیر توجه زیادی میکنیم :

1 – برنامه ریزی صحیح زندگی

2 – برسی انواع افسردگی شخص

3 – شناخت گروه خون ، وسن وسال ، وجنسیت

4 – برسی وشناخت طبع اصلی شخص

5 – برسی انواع داروهایی که مصرف میکند

6 – برسی انواع غذاهایی که دائم میخورد

7 – برسی اگربیماری تحت درمان داشته باشد

وقتی برسی این موارد بطوردقیق انجام گرفت کارما شروع میشود وکارهای زیرراانجام میدهم

1 – پاک سازی روح وجسم : دراین راستا توضیح میدهم که توسط کم تحرکی وتغذیه های ناصحیح سموماتی دربدن شما جمع شده که باید دفع بشود

دفع سمومات : ازراههای : 1 – نفس کشیدن صحیح 2 – ورزش کردن 3 - روزانه دوش گرفتن 4 – تعریق های بدن 5 – ادرار 6 – مدفوع 7 – تغذیه 8 – حجامت 9 – فصد 10 – تنقیه 11 – نوع لباس وجنس الیاف

اگرپای صحبت انسانهابنشینیم برای خودش ، از80 درصد تا 100 درصد حرفهای منفی وانتقادات به دیگران وحتی غیبت وتهمت و و الا آخروبه جایی نمی رسند

این افراد بیمارند وبایددرمان شوند تا مثبت گراشوند وصحیح زندگی کنند وصحیح تغذیه بخورند تاهمیشه سالم وشاداب باشند

به مثالهای زیر توجه کنید میخواهم کمی واقعیت هارا بگویم (ازقدیم میگفتند حقیقت گویی همیشه تلخه)

حرص وجوش ، حسادت ، انتقادات بدونه علم ، وسوسه ها ، چشم وهم چشمی ، حساب کشی دیگران ، دروغ گویی ، پایمال کردن حق دیگران (حق وناس) وغیره . . . .

به میهمانی میریم طرف کلی خرج کرده تالار وانواع شیرینی ومیوه ونهایتا شام (پچ پچ مردم ، انتقاد ازمکان ، تغذیه وحتی پرخوری کردیما، اما دل دردمان راهم گردن میزبان ومیوه ها وبره کباب وغیره)

حرفش قشنگه (رفتیم صله رحم) اما تمام صحبتها ازگرانی نان وگوشت ومرغ وبنزین وصادرات : کمی دقت کنید ما نمی توانیم یک زندگی رااداره کنیم اما انتقادات به دولت رااینقدر بحث راداغ میکنیم که انگارفقط درایران یا جهان ما عقل کل هستیم

قرض گرفتن : دوست مون زنگ می زنه ومیگه من گیرکردم اگه ممکنه یک میلیون قرض بده تا آخربرج میدم : جواب به اومیگیم وای وای شرمنده شدم اگر زودترزنگ زده بودیا به تومیدادم قبل تویکی زنگ زد ومن دادم به اون

زمین خوردن : توی کوچه یاخیابان درحال اس ومس هستیم زمین میخوریم تقصیر شهرداری میندازیم

ازچراغ قرمز ردمیشیم تصادف میکنیم تقصیر زودقرمزشدن چراغ وطرف مقابلمون میندازیم

درمدرسه بلدنیستیم درس جواب بدیم تقصیر معلم وسخت بودن کتاب میگذاریم

درازدواجمون شکست میخوریم تقصیرخانواده هامیگذاریم

وهمینطورادامه دارد حالا من میگویم همه مریض وبیمارهستند نظرشما چیه ؟

انشاالله درپست بعدی مبارزه با بیماریها حتما مطالعه بفرمائید. . . .

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.