شنبه 28 فروردین 1395 @ 18:38

بیماریهای خاموش قسمت بیست وسوم

بیماریهای خاموش قسمت بیست و سوم :

بازدید کنندگان خوب ومحترم درود بی پایان به شما

داروی اول که یک برنامه ریزی زندگی سالم هستش من فقط به چندنکته اشاره میکنم تا شما برنامه خودتون رابانکاتی که اشاره میکنم زندگی سالمی را بنویسید واجرا کنید

ما انسان هارا به سه دسته تقسیم میکنیم :

دسته اول : کسانی هستند که تازه می خواهند زندگی شاد وسالم تشکیل دهند واول کارهستند (که ما برای این دسته افراد پیشگیری بهترازدرمان است)را پیشنهادمیدهیم که انشاالله همیشه شادوسلامت باشند:

برای افراد دسته اول :

انتخاب های سالم : شامل(1 – دوست خوب وسالم 2 – پیش دبستانی سالم 3 – دبستان سالم 4 – دبیرستان سالم 5 – پیش دانشگاهی سالم 6 – رشته تحصیلی سالم 7 – دانشگاه سالم 8 – ارتباط سالم 9 – کسب وکارسالم 10 - ازدواج سالم 11 – انتخاب منزل درمکان سالم 12 – ورزش سالم 13 – تغذیه سالم 14 – مسافرتهای سالم 15 – رفت وآمدهای فامیلی سالم 16 – فکرسالم 17 دین کامل وسالم)

دسته دوم : کسانی هستند که زندگی(شاد وسالم ، یا شاد وناسالم وگاها رنجور) راشروع کردند :که این افراد هم دودسته میشوند ، دسته اول بیمارهستند ودنبال سلامتی میگردند وتحت درمانند: دسته دوم ظاهرا سالم اند درصورتی که خبرازبیماریهایشان ندارند، لذا دنبال درمان هم نیستند. ولی بیمارند

برای افراد دسته دوم :

افراد دسته دوم کسانی هستند که زندگی میکنند، ودرآن زندگی ،اجراکننده هستند وعیوباتی که بوجود می آید را به راحتی تقصیردیگران میدانند .وهیچ وقت فکرنمی کنند شایدخودشان مقصرباشند: چنداشاره دقت کنید (مدرسه اش افرادناسالمی داره تقصیر پدرومادرش میندازه – توی دانشگاه روبرومیشود با قلیون،سیگار،جداشدن ازدین،مشروب،عاشق شدنهای هیجانی وامواجی که فقط روی کف های امواج، لحظه هاراپشت سرمی گذارند: که هراتفاقی بیفتد تقصیر جامعه ومحیط میگذارند – اگرباطلاق روبروشود یا تقصیرهمسرش میگذارد یا تقصیردخالتهای دیگران میداند) وهمین طورادامه میدهد تا سرانجام بیمارسخت ناعلاج شود.

دسته سوم : این دسته افراد پیشکسوتان جامعه وقابل احترام هستند : این افراد بیماریهای خاص کهنسالی رامیگذرانند وباید برنامه ریزی خیلی حساس وظریفی برای آنها تدارک ببینیم

برای افراد دسته سوم :

افراد دسته سوم کسانی هستند که زندگی میکنند وآن زندگی ،زندگی است که خودشان ساختند وزمانی قدرت داشتند ولی اکنون قدرت ندارند وهمه به آنها مسلط هستند ، خیلی احساسی وزود رنجورمیشوند (اگر می خواهید حرف من را خوب درک کنید لطفا یک سری به آسایشگاه سالمندان بزنید وچندشاخه گل هم ببرید وصحبتهای آنهاراگوش دهید ) بگذریم توصیه هایی که درپست های آینده مینویسم انشاالله عمل کنید تانشاط وسلامتی را اذان خود وخانواده کنید انشاالله.

ادامه درپست بعد . . . . . .

نظرات (1)
مدیر وبلاگ
شنبه 28 فروردین 1395 ساعت 21:12
سلام پیام بدین تاسلامتی شما تضمین شود
امتیاز: 0 0
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.