چهارشنبه 22 بهمن 1393 @ 15:26

بیماریهای خاموش قسمت هیجدهم :

درپست قبلی انسانها را به چهارقسمت تقسیم کردم .

من فعلا بندهای سوم وچهارم را که خیلی مهم هستش می نویسم که نوشته هاخلاصه ای ازشانزده قسمت بیماریهای خاموش می باشد.

قابل توجه : قسمت اهدافم   9   قسمت را اشاره کردم ، که بند بند آن را شرح میدهم .

بند 1 – ازقسمت اهدافم : شناساندن انواع بیماریهای خاموش دربدن : انسانهایی که ضاهرا سالمند، ولی بیمارهستند وازبیماری ها دربدن  بی اطلاع هستند، آن بیماریها را اعلام میکنم که زنگ خطری است .به این مجموعه بیماریها ، بیماریهای خاموش گفته می شود .

تذکر : شروع این بیماریها میتواند (ازنطفه گذاری – رحم - روشهای غلط زندگی – روشهای غلط تغذیه ای – و کم تحرکی)  برای بروز آثار داخل بدن و روی بدن ، سالها طول بکشد.

1 -  سندرم متابولیک (شامل 1-  فشارخون 2 – چربی خون3 – کبدچرب 4 – چاقی5 – انسدادمویرگها که سکته قلبی وسکته مغزی)

2 – دیابت : سه نوع دیابت داریم (دیابت نوع اول : دیابت نوع دوم : دیابت حاملگی)

3 – پوکی استخوان

4 – ناراحتیهای عصبی – افسردگی – استرس - وسواس

5 – عادتهای غلط : شامل  (1 – خواب صبح 2 – دروغ گفتن 3 – غیبت کردن 4 – غیبت گوش دادن 5 – سخن چین بودن 6 – حسادت داشتن 7 -  ازکلمه من زیاداستفاده کردن 8 – همیشه دیگران رامقصردونستن، یعنی اشتباهات خودمان راهم به گردن دیگران می اندازیم 9 – بدقول بودن 10 – بین غذا مایعات خوردن 11 – مسواک نزدن 12 – تندتندغذاخوردن 13 – غذاهاروخوب نجویدن 14 – پرخوری 15 - پرخوابی)

6 – سینوزیت

7 – زخم بستر

8 – اضافه وزن

9 – دندان درد – بیماری لثه

10 – آلزایمر

11 – انواع سرطانها – تومورهای سرطانی

12 – کم خونی

13 - سنگ کلیه

14 – سنگ مثانه

15 – سنگ صفرا

16 – یبوست دائم

17 – سوء تغذیه

18 – کمردرد

19 – دیسک کمر

20 – دردهای کنده زانو – استخوان درد

بند 2 از قسمت اهدافم : پیشگیری بهتر ازدرمان است : بعضی ازدردها را شایدچندین بارتجربه کردین مثل دندان درد، زمانی که درد دندان مارابیچاره کرد به پزشگ مراجعه میکنیم ، پزشگ معاینه میکند ومیگوید مراقبت ازدندانهانکردی ومسواک مرتب نزدی اکنون دندان شما کرم خورده وکاملا پوسیدگی دارد وباید دندانتان رابکشیم. نتیجه اینکه پوسیدگی دندان جزء بیماریهای خاموش است زمانی که آثارآن شروع می شود زمانی است که باید دندان رابکشیم . مثال دیگر ، انسداد رگها، جزء بیماریهای خاموش است زمانی آثارنشان می دهد که شخص سکته کرده، وباید به (قبرستان – یا آرامستان ) برویم.

بطورکلی انواع پیشگیریها را نام می برم  فقط دقت  وعمل کنید تانتیجه آنراخودتان ببینید .

تذکرات خیلی مهم :

1 – هیچ گاه وزن خود را سریع پائین نیاورید ، مضراست

2 – ازداروهای تبلیقاتی هرگزاستفاده نکنید، اگرمجبورهستیداستفاده کنید حتما با پزشگ متخصص مشورت کنید.

3 – خود رادرفشارهای تبخیرآب بدن قرارندهید ، مثل (1 – زیاداستفاده کردن ازسونای بخار وخشگ 2 – هنگام ورزش کردن بدن خودرا بانایلون پوشاندن که عرق بیشترازبدنتان خارج شود 3 – نخوردن آب یا مایعات ،خیلی مضراست 4 - قبل ازورزش کردن بدن خود را چرب کردن بسیارمضراست .)

4 – کسانی که تعادل ندارند ، درمعرض خطرسکته مغزی هستند

5 – بین غذا هاهیچ گونه مایعات نخورید (حتی صبحانه خیلی ها نان پنیر وچای شیرین میخورند که این روش بسیارغلط است)

پیشگیری  بهتراست ازدرمان

 

1 – برنامه ریزی صحیح درزندگی (پیاده روی ونرمش – عبادات – تحرک زیاد – خوش برخورد- خوش اخلاق- خوش قول – دروغ نگفتن – درمقابل حرفهای منفی سکوت کردن - اما ازحق دفاع کردن)

2 – رعایت کردن بهداشت

3 –  هرموجود زنده به چهارچیز نیازدارد که هرکدام ازاین چهارچیز نباشد آن  موجود زنده بیمارمی شود ومی میرد (1 – آب سالم یا مایعات سالم 2 – غذا : انسانها دونوع غذا لازم دارند یکی غذای جسم ودیگری غذای روح 3 – اکسیژن ازهوای سالم 4 – محیط زندگی تمیزوسالم )

همه میگویند چراقدیم ها ، کم مریض می شدند، ودکترها اندک شماربودند وباتوجه به اینکه بهداشت هم خیلی کم رعایت می شد.

برسی گذشته :

1 -  شغل بیشترمردم کشاورزی  - ودامداری – وتجارت بود

2 -  ماشین اندک شماربود

3 -  بیشترخانواده ها باهم زندگی می کردند

4 – تلفن خیلی اندک بود

5 – هرکسی مشگلی داشت  بزرگان وریش سپیدان جمع می شدند ومشگل راحل می کردند

6 – جمعیت کم بود وباهمه چیز قانع بودند

7 – تلویزیون و ماهواره نبود

8 – بیسوادی زیادبود ودخترها حق سوادنداشتند. کسی مطالعه نمی کرد

9 – آب چاه می خوردیم

10 – میوه هایمان باکود انسانها برداشت می شد

11 – ازدواجها کاملا سنتی بود وطلاق اندک

12 – دروغ محدود بود واخلاق اسلامی باتوجه به کم بودن روحانیت خوب بود

13 – بی حجاب بود حتی خانومهایی که لخت بیرون می آمدند کم توجه به آنهامی شد

برسی اکنون : 

1 – سواد درحدعالی

2 – امکانات درحد عالی (ماشین – موتور – تلفن – موبایل – تلویزیون – ماهواره – دانشگاه – دخترها وارددانشگاه شدند – کامپیوتر – اینترنت - )

3 – جمعیت زیاد ودیگر باکم قانع نیستند

4 – بیشترخانواده ها بین شان فاصله افتاده وباهم زندگی نمی کنند

5 – بهداشت خیلی رعایت می شود

6 – دامداریهایمان ازسنتی به صنعتی تبدیل شده است

7 – کشاورزی هایمان ازسنتی به صنعتی تبدیل شده است

8 – پزشگ میلیونها داریم

9 – مطالعه زیادشده

10 – آب تصفیه می خوریم

11 – میوه ها باکودشیمیایی برداشت می شود

12 – ازدواجها صنعتی شده وطلاق ها بیشمار

13 – اکنون همه چیزوجود دارد  : بی حجاب – باحجاب درچندمدل – دروغ  الله واکبر –

14 – میلیونها روحانی و استادهای اخلاق داریم ، اما تربیت اخلاقی خیلی کم داریم

راه چاره چیست ؟ پیشگیری بهتراست ازدرمان

چرا همه صبرمیکنیم تا درآخرت نامه اعمالمان را به ما بدهند و خوب بودن و یا بد بودنمان آن موقع مشخص شود؟

نکته مهم :

مامی توانیم هرروز نامه عمل خودرا بازدیدکنیم ! درآخرت اعمال بد مان جبران ناپذیراست ! اما اگرهرروزنامه عمل مان را برسی کنیم فرصت برای خوب شدن وپاک شدن وجوددارد

نکته دیگر دقت کنید :

خداوند درقرآن سوره یاسین آیه 35 ، معنی آیه : خداوند همه مخلوقات راجفت آفرید وشما ازآنها بی خبرید.

دراینجا مختصری در جفت بودن دربدن انسان صحبت میکنم

دربدن انسانها ازهرکدام دوتا داریم (گوش – چشم – بینی – کلیه – قلب ، بطن چپ و بطن راست – دست – پا - مغز – معده – روده . . . )

من درمورد معده که اصل بحث وبلاگ مااست صحبت میکنم

خداوند برای انسانها دو معده قرارداد تا ازآنها بطورصحیح استفاده کنیم ومریض نشویم

باتحقیق کامل بگویم ازداشتن دومعده بیخبرید (1 – معده اولیه ، دهان 2 – معده ثانویه ، معده میکس وحرکت برای جذبها)

برای اینکه خسته نشوید ادامه را درپست بعدی مطالعه فرمائید . . . .

نظرات (1)
ازجنس دیگر
چهارشنبه 22 بهمن 1393 ساعت 15:31
_______@@@________@@_____@@@@@@@
________@@___________@@__@@@______@@
________@@____________@@@__________@@
__________@@________________________@@
____@@@@@@___وبلاگت خیلی قشنگه______@@
__@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@
__@@____________منتظر حضور گرمت_______@@
_@@____________@@@@@@@@@@_____@@
_@@____________ هستــــــــم ___@@@
_@@@___________@@@@@@@______@@
__@@@@__________@@@@__________@@
____@@@@@@_______________________@@
_________@@_________________________@@
________@@___________@@___________@@
________@@@________@@@@@@@@@@@
_________@@@_____@@@_@@@@@@@
__________@@@@@@@
___________@@@@@_@
____________________@
____________________@
_____________________@
______________________@
______________________@____@@@
______________@@@@__@__@_____@
_____________@_______@@@___@@
________________@@@____@__@@
_______________________@
______________________@

وسیله هم برات گذاشتم بهم سر بزنی منتظرتم

°°°°°°°°°°°°|/
°°°°°°°°°°°°|_/
°°°°°°°°°°°°|__/
°°°°°°°°°°°°|___/
°°°°°°°°°°°°|____/°
°°°°°°°°°°°°|_____/°
°°°°°°°°°°°°|______/°
°°°°°°______|_________________
~~~~/__ بیا اینم وسیله حالا دیگه_\~~~~~~
~~~~~/ _میتونی بهم سر بزنی _\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`*•~-.¸.....
*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* _________________##________##
به وبلاگم سر بزن...
خوشحال میشم ...
راستی با تبادل لینک موافقی؟؟؟
امتیاز: 0 0
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.