شنبه 3 آبان 1393 @ 18:36

بیماریهای خاموش قسمت شانزدهم :

 کمی به سوآلات زیر فکرکنید : آیا جوابهای منطقی دارید؟

آیاتاکنون به سلامتی خودفکرکردید؟ 

 

آیا سلامتی برای شما چقدرحائزاهمیت است؟

آیامیدانید دربدن شما ، چه بیماریهایی  فعالیت میکنند؟

آیا آن بیماریها را می شناسید؟ 

 

آیا فکرمی کنید وقتی که (پادرد ، کمردرد ، سردرد ، دندان درد ، ریزش مو ، قلب درد ، سرطان معده ، تومورهای مغز وتومورهای استخوانی ، سنگ کلیه ، سرماخوردگی . . . . .  وکلیه بیماریهای شایع ) پیداکردید بیمارهستید ؟  

 

توجه شمارا به نکات زیرجلب میکنم  تابیشتربفکرسلامتی خودباشید. 

 

1 -  دندان درد ( دندانها یک روزه خراب نمی شوند . لثه ها یک روزه پیوره نمی گیرند) 

 

2 -  سکته قلبی ومغزی ( خون شما یک شبه سفت نمی شود . روسوبات رگها لحظه ای نیست . فشارخون بالا ناگهانی نمی آید.) 

 

3 -  دیابت ( قندخون بالای 120 ، کبد چرب ، ازکارافتادن لوزالمعده ، فشارخون ، چربی بالای خون ، چاقی زیاد ، ناراحتیهای عصبی ، لرزش دست وپا ، کم سوشدن دیدچشم ، عفونتهای معده وروده ها ، عفونت انگشت پا) یک دفعه بوجود نمی آید 

 

4 -  پوکی استخوان ( کمبود خون ، کمبود کلسیم ، کم تحرکی ، خوردن غذاهای ناسالم) یک روزه یا یک هفته ای نیست . 

 

خدمت سروران عارزم که رعایت نکردن بهداشت ، غذاهای نامناسب ، کم تحرکی ، پرخوری ، نداشتن برنامه زندگی ، پرکاری وکم خوابی ، ندانستن مصلح های غذایی ، وخودسرانه دارومصرف کردن ، . . . وغیره  شروع بیماری دربدن خواهدشد وحتی تا سالها دربدن شما پرورش میابد وبعد بروزمی کند که برای درمان کمی دیرشده وحتی زمان مرگ بفهمیم که دیگردرمان ندارد. 

 

کمی اطلاعات عمومی ، ما دردنیا مرگ ومیرزیادداریم ، یک سری ازمرگ ومیر مربوط به عوامل طبیعی هستند ، یک سری مربوط به پرورش انواع بیماریها دربدن می شوند . وگاه گاهی هم هشتارداده میشود ولی بی توجه می گذریم ، لطفا ادامه مطلب راکلیک کن تابدانی . . .  

 

دردنیا آمارمرگ ومیرزیاداست. ازجمله به تعدادی ازآنهااشاره میکنم

1 – تصادفات جاده ایی : 2 – سقوط هواپیما : 3 – خارج شدن قطار ازریل : 4 – کشتارجنگی : 5 –کشتارطبیعت : شامل آتش سوزی جنگل : زلزله : طوفان : رعدوبرق : باران های شدید وتگرگ : سیل :

6 – ویروسها :  7 -  انواع بیماریها : شامل سکته مغزی : سکته قلبی : فشارخون : دیابت : کبدچرب : -  اسیداوریک بالا : انواع سرطانها : -  انواع تومورها : جنون : انواع عفونتها : یبوست 8 – غرق شدنها دردریاها 9 – حسادت ها : 10 - وعده ایی هم به مرگ طبیعی می میرند . . .

آیاکسی تاکنون جلوی این همه مرگ ومیر راگرفته ؟ هرگز. همانطوری که کسی به فکرسلامتی خودش نیست ، کسی هم به فکرمرگ ومیرجهان نیست . شایدهم باشد مابی خبریم

آمارمرگ ومیر درجهان (درسال بطورمیانگین حدود 10 میلیون نفر می رسد. واین آمارتا چندین برابر درنوسان هستش)

من میگویم هرانسانی مسئول سلامتی خودش بایدباشد. پس یک گروه شناسایی بفرست دربدنت وآماربیماریهای خودت را بدست بیاور تاهمگی کمک کنیم تاسلامتی اصلی رابدست بیاورید .

کمی توجه به هشتارها ی بدنت بینداز : (سردرد – سرگیجه – سینوزیت – کمردرد – پادرد – پوکی استخوان –چاق شدی – وزنت بالارفته – چربی خون داری – پاهات گزگزمیشه – لرزش دست پیداکردی –ریزش موداری – تنبل شدی – گاهگاهی خون دماغ میشی – حرس میخوری – ترس داری – استرس داری– وسواس داری – عصبانی میشی – کتفت گاه گاهی خواب میرود – سنگ کلیه داری – درد وسوزش معده داری – یبوست داری – ورم روده داری – ورم معده داری – خارش دست وبدن داری –به صورت شما جوش زده – ساق پاهات ورم کرده – رنگ چهره سیاه شده – رنگ چهره سفیدشده– سرماسرمات میشه – لبهات دائم میخشگند – دهانت بوی بدی میدهد – عرق بدنت بوی خیلی بدی میدهد – قارچ درآوردی – کم اشتهاشدی – پرنوشی میکنی – پرادراری داری – پرخورشدی – همیشه غصه میخوری – اعتیاد به سیگار، مشروبات ، بازیهای کامپیوتری ، اینترنت ، فیس بوک ، به وعده هات عمل نمی کنی - به قول های خودت عمل نمی کنی – حسادت ، تخریب دوستان ، غیبت ، تهمت ، دروغ گفتن ، خلاصه اگربخواهم تمام بیماریهاروبنویسم یک کتاب میشود) . . . .

راهنمایی میکنم هرچند ، خودتان ازمن استادترین : یک چکاب کلی انجام دهید .

جواب آزمایش راکه گرفتید ا نواع بیماریهای خودرابنویسید ورهنمایی بخواهید وادامه برنامه را ببینید وطبق دستورات عمل کنیدتاسلامتی رابدست بیاورید. سپاسگذارم سالم باشید

ادامه این مقاله تا جواب آزمایش رابگیرید می نویسم .

نظرات (2)
مدیروبلاگ
دوشنبه 5 آبان 1393 ساعت 20:06
سلام دوستان خوبم .
خب اگه هربیماری داری بنویس تاقاتل های شما پیدابشوند.
اگرهم فکرمیکنی سالمی که درصدخیلی کمی وجودداره کمی مواظب خودت باش تامتوجه قاتل های مشکوک بدنت بشی تا راهنمایی کنم .سپاسگذارم . دراین ایام التماس دعادارم
امتیاز: 1 0
مدیر وبلاگ
شنبه 3 آبان 1393 ساعت 19:12
سلام به تمام دوستانی که به وبلاگ سلامتی وبیماریهای خاموش سرمی زنند.
من این وبلاگ راننوشتم که من راتشویق کنید ، نوشتم که انتقاد کنید ،پیشنهادبدهید، حتی نقدکنید .تاسلامتی کامل بدرود
امتیاز: 1 0
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.