شنبه 28 تیر 1393 @ 04:38

بیماریهای خاموش قسمت پانزدهم :

 بیماریهای خاموش قسمت پانزدهم :

دراین قسمت بامطالب زیرآشنامی شوید :

ادامه مقاله طبایع ازپست قبلی :

بادانستن علم طبایع ( سردی وگرمی تری وخشکی ) ونظایرآن ، به بهترین وجه می توانید تغذیه متناسب خود وافرادخانواده راپیداکرده وبه آن عمل کنید تا انشاالله همیشه سالم باشید.

بنده معتقدهستم انسان باید دکتر خودباشد.

پس این چهارکلمه راخوب یاد بگیرید : (صفرادمبلغم - سودا)

علایم زیادی اخلاط ها دربدن چیست ؟ :

1 – غلبه صفرا : پوست گرم وخشگ دارند – حالت سوزن سوزنی شدن دربدن – زردشدن پوست وزبان وچشمها – جوش وآکنه های پوستی زیاد – خارش وگرمی دست وپا زیاداست – طاسی یا ریزش مو درسنین جوانی شایع است – زبر وخشک شدن زبان – تلخ شدن دهان – آفتهای دهانی – خشکی دربینی – ازنسیم سرد لذت می برند – بی اشتهایی – پرکاری تیروئید – سردردهای مدام – فرورفتگی زیرچشمها – سوزش سردل – حالت تهوع واستفراغ – میل به خوردن ترشی جات – این افراد بیشتریبوست دارند – سنگ کیسه صفرا دراین گروه شایعتراست – داغی کف پاها – بیخوابی – گرگرفتگی – دیرمریض می شوند – ناسازگاری بامحیطهای گرم – درحمام احساس نفس تنگی وبیحالی – کم حوصله عصبانیت زودرس – پرخاشگری (برونگرا) – فوری ازکوره درمی روند – لجبازند –

2 – غلبه دم (خون) : پوست گرم ورطوبتی وتعریق زیاد – سرخی رنگ رخساروزبان -  دمل وجوش دربدن – سرعت رشد مو -  سیاهی غلیظ وماندگاری مو – وضعیت چشم معمولی – وضعیت گوارشی نرمال – میل به خوردن گوشت وشیرینی دارند – بزاق دهان معمولی – ترشحات بینی عادی – به علت گرمی وتری مزاج فشارخون می گیرند – احساس خستگی – میل به خواب – سنگینی خواب صبحگاهی – خمیازه زیاد – کندی فکر – وزوزگوش – سرخی ادرار – ناسازگاری بامحیطهای گرم – دست وپا واندام درشتی دارند – ناسازگار باخوردن غذاهای گرم وشیرینی جات – پرانرژی – آلرژی بهاره – شوخ طبع وخوش برخوردند – دست ودلبازند و ولخرج – میل جنسی زیاد وتوانمند دارند –

3 - غلبه  بلغم : سردی ورطوبت پوست – رنگ روشن پوست بدن – سفیدی ونرمی پوست – عرق سرد می کنند – انتهای دست وپاهایشان سرد است – لک وپیس – خالهای سفید وگوشتی – زودسفیدشدن مو وریش – سرعت رشد موکم است – چشم سفید باپف زیرچشم یاآب آوردن زیرچشم – رقیق شدن آب بینی – داشتن سینوزیت – لکنت زبان – بزاق زیاد وچسبنده – عدم تشنگی – دهان طعم ترشی – ترش کردن معده – آروغ ترش – ضعف – نفخ معده – تنبل – درکودکی شب ادراری – دردهای استخوانی – دندانها وناخنهای خرد وشکننده ای دارند – بیشترازدیگران آرتروزاستخوانی پیدامی کنند – زانوها واستخوانهایشان سروصدامیکند – ناسازگاربا غذاهای سرد – بدحال درزمستان – ازکولرفرارمیکنند – به بخاری وپوشیدن لباسهای گرم علاقه زیادی دارند – زود به زود مریض شدن – فراموشکاری – اراده ضعیف – ترسو – محافظه کار – کارشان رابازبان پیش می برند – میل جنسی ضعیف –

4 – غلبه سودا : پوست سرد وخشک – غلظت خون بالا – تیرگی پوست بدن – دمل های چرکی – خال سیاه ولکهای تیره – سرعت زیاد مو – سفیدشدن زودرس موها – بدن پشمالودارند – کینه ای – دهان شور وبیمزه صبحگاهی – اشتهای کاذب – سیری زود رس – حساس به خوردن موادخشک اعم ازگرم وخشک یا سرد وخشک – بدلیل خشکی مزاج یبوست دارند – بیخوابی – ترس – دودلی – هراس – بی حوصلگی – افسردگی – وسواس – خودخوری – مغروروکله شق- عصبی ودرونگرا – زود رنجی – علاقه به کارهای ظریف وهنری دارند -  روحیات مردانه دارند- خودراازهمه کس بالاترمیدانند – کم ظرفیت هستند – میل جنسی زیاد وتوان کم

5 – غلبه طبع مختلط : حالت پنجمی هم بوجودآمده ، امروزه به دلیل تهاجمات فرهنگی ، غذایی ، اخلاقی ، آلودگی هوا – وتوزیع نزله ها دربدن،انسانها دچارنوعی اخلاط بایکدیگرشده وبسته به اینکه کدام دسته ازخلط هادروجودانسان بایکدیگرممزوج شده باشند وکدام خلط به تنهایی غلبه پیداکرده باشد ، شخص دچاره نوعی شخصیت مجهول جسمی وروحی می گردد که وقتی به تنهایی برسی می کنیم با هیچ یک ازغلبه های چهارگانه انطباق کامل وجزء به جزء ندارد ولی وقتی دو به دو یا سه به سه برسی می کنیم می بینیم که ازهریک ازاخلاط مطرح شده چیزی دروجودمان هست. مهم اینه که طبع خود راپیداکنید که آیا طبع سرد دارید یا گرم وتر مزاج هستی یا خشک مزاج

6 – اعتدال مزاج : اینگونه افراد سراسر وجودشان دراعتدال است .اعتدال درلامسه ، گرمی ، سردی، خشکی، تری ، نرمی ، سختی ،سفیدی مایل به سرخی، فربهی ، لاغری ولی اندکی گرایش به سمت فربهی دارند.خوش برخوردهستند ، بیشتر انسانها میانه رو هستند. برای ادامه  این مطلب . . . کلیک کنید

 

مزاج های مختلط موادغذایی :

1 – لبنیات ومزاج آنها :

ماست                                              سرد و تر

شیر                                                سرد و تر

ماست چکیده                                     سرد و تر

دوغ                                                خیلی سرد و تر

کشک                                              سرد و خشک

کره                                                 گرم و تر

پنیر                                                سرد و خشک

خامه                                               گرم و تر

قره قوروت                                       خیلی سرد و خشک

سرشیر                                            گرم و تر

2 – حبوبات وغلات ومزاج آنها :

چاودار                                            معتدل

ماش                                               کمی سرد و خشک

لپه                                                 گرم  و خشک

لوبیا سویا                                        گرم  و  تر

برنج                                              سرد و تر

نخود سیاه                                        گرم و خشک

لوبیا سفید                                        کمی گرم و تر

لوبیا چیتی                                       گرم و تر

لوبیا قرمز                                      گرم و تر

لوبیا چشم بلبلی                                کمی گرم و تر

باقالا                                             سرد و تر

نخود فرنگی                                   سرد و تر

ذرت                                            سرد و خشک

عدس                                           سرد و خشک

دال عدس                                      گرم و خشک

نخود                                           گرم و خشک

گندم                                            گرم و تر

نان سنگک                                   کمی گرم و خشک

جو                                              سرد وخشک

مالت جو (جوانه)                            گرم

کنجد                                           گرم و تر

ارزن                                          سرد و خشک

تخم کتان                                      گرم و خشک

گیاه کتان                                      سرد و خشک

3 – مغزهای گیاهی ومزاج آنها :

گردو                                           گرم و خشک

بادام هندی                                    گرم و خشک

بادام درختی تازه        کمی گرم و تر

پسته                        گرم و خشک

فندق                        گرم و خشک

نارگیل                     گرم و خشک

بادام زمینی               گرم و تر

بادام کوهی               گرم و خشک  

تخمه خربزه             گرم و تر

کنجد                      گرم و تر

بلوط                      سرد وخشک

بذرک سیاه              گرم و خشک

بذرک قهوه ای          گرم و خشک

شاه بلوط                 سرد و خشک

خشخاش                 سرد و خشک

شاه دانه                  گرم و خشک

تخمه آفتابگردان        گرم و تر

تخمه کدو                سرد و تر

تخمه هندوانه            سرد و تر

تخمه گرمک            سرد و تر

تخمه طالبی وسمسوری (دستنبو)         گرم و تر

4 - انواع ریشه ها ومزاج آنها

شلغم                      گرم و تر

ترب سیاه                گرم و خشک 

ترب سفید                گرم و خشک 

شقاقل                     گرم و تر

سیر                       گرم و خشک

سیب زمینی             سرد و تر

سیب زمینی ترشی     کمی گرم و تر

هویج فرنگی            گرم و تر

زردک                   گرم و تر

کلم قمری               گرم و تر

پیاز                      گرم و خشک

موسیر                  گرم و خشک

چغندر                  معتدل و کمی گرم

چغندرقند               معتدل و کمی گرم

5 – انواع سبزیجات ومزاج آنها:

کلم برگ                             گرم وخشک

گل کلم                               گرم و خشک

کلم بروکلی                          گرم و خشک

ریحان                                کمی گرم وخشک

تره                                    خیلی گرم و کمی خشک

جعفری                                خیلی گرم و خشک

کنگر                                  گرم و کمی خشک

تره فرنگی                            گرم و خشک

ریواس                                سرد وکمی خشک

مارچوبه                               گرم و تر

شنگ                                  سرد و خشک

ریش بز                              سرد و خشک

قازیاقی                               سرد و خشک

ترشک                               سرد و خشک

قارچ                                 سرد و تر

کنگرفرنگی                         گرم و خشک

لوبیا سبز                            سرد و تر

خرفه                                خیلی سرد و خشک

شور                                 گرم و خشک

سلمک                              سرد وتر

کاهو                                سرد و تر

شنبلیله                              گرم و خشک

گشنیز                                سرد و خشک 

تربچه                                گرم و خشک 

پیازچه                                 گرو وخشک

نعنا                                     نسبتا گرم و خشک

ترخون                                 خیلی گرم و خشک

مرزه                                   نسبتا گرم و خشک

سوسنبر                                خیلی گرم و خشک

پونه                                    گرم و خشک

شاهی                                  گرم و نسبتا خشک

شوید                                   گرم و خشک

اسفناج                                 کمی سرد و تر

کرفس                                 گرم و خشک

بامیه                                   سرد و تر

والک                                 گرم و خشک

6 – توت ها وبذرهای میلین ونوع مزاج

توت سفید                             گرم و تر

توت سیاه                             گرم و تر

شاه توت                             سرد و تر

توت فرنگی                         سرد و تر

تمشک                               معتدل

توت خشک                         گرم و تر

قدومه شیرازی                     گرم و تر

قدومه شهری                      گرم و تر

تخم مرو                           سرد و تر

خاکشیر                            خنک

بارهنگ                           خنک

اسفرزه                            سرد و تر

فرنجمشک                        گرم و خشک

تخم شربتی                        گرم و تر

بالنگو                              گرم و تر

تخم ریحان                        گرم و تر

7 – صیفی جات و نوع مزاج

خربزه                             گرم و تر

هندوانه                            سرد و تر

طالبی                              گرم و تر

گرمک                            سرد و تر

گوجه فرنگی                     سرد و تر

فلفل دلمه ای                     گرم و خشک

فلفل سبز                         گرم و خشک

بادمجان                          گرم و خشک

خیارسبز                         کمی سرد و تر

خیارچمبر                       معتدل

کدوحلوایی                      گرم و تر

کدو خورشتی                   سرد و تر

دستنبو(سمسوری)              گرم و تر

8 – انواع مرکبات ومزاج آنها

پرتقال                           سرد و تر

لیمو شیرین                     سرد و تر

نارنگی                         سرد و خشک

دارابی(پومیلو)-(گنجونی)      سرد و تر

کیوی                            سرد و تر

لیمو عمانی                     سرد و خشک

گیریپ فوروت                 سرد وتر

بالنگ                           سرد و تر

نارنج                           خیلی سرد و تر

لیموترش                      سرد و تر

پرتقال مربایی                سرد و تر

9 – میوه جات و نوع مزاج

سیب                           گرم و خشک

انار                            سرد و تر

به                              معتدل

گیلاس                         گرم و تر

آلبالو                           سرد و تر

آلو                              سرد و تر

زردآلو                         سرد و تر

گوجه سبز                     سرد و خشک

آلو بخارا                      سرد و تر

آلو سیاه                       سرد و تر

آلوزرد                        سرد و خشک

ازگیل                         سرد و خشک

گلابی                         گرم و تر

خرما                          گرم و خشک

قیسی                          گرم و تر

شفتالو                         سرد و تر

زیتون رسیده                 گرم و تر

زیتون کال                   سرد و خشک

موز                          گرم و خشک

آناناس                       گرم و تر

پاپایا(خربزه درختی)      گرم و تر

انبه                          گرم و تر

کنار                         خنک

شلیل                        سرد و تر

زالزالک                    سرد و خشک

انگور                       گرم و تر

ذغال اخته                 سرد و تر   

10 – گوشتها ونوع مزاج

شتر                            گرم و خشک

شترمرغ                       گرم و خشک

گوسفند                         گرم و تر

بوقلمون                        گرم و تر

کبک                           گرم و تر

گاو                             سرد و تر

گوساله                         سرد و تر

بز                              سرد و تر

میگو                           سرد و تر

اردک                         سرد وتر

غاز                           گرم و تر

مرغ محلی                   گرم و تر

خروس                       سرد و تر

جوجه مرغ                  گرم و تر

جوجه خروس               خنک

انواع ماهی                 سرد و تر

کبوتر                       گرم و تر

آهو                         گرم و تر

کله و پاچه                سرد و تر

سیرابی                   سرد و تر

بلدرچین وحشی          گرم و تر

قرقاول                    گرم و تر

سار                       گرم و تر

گنجشگ                  گرم و تر

دل                        گرم و تر

قلوه                       گرم و تر 

جگرسفید(شش)          سرد و تر 

  

جگرسیاه                   گرم و تر

11 –  ادویه جات ونوع مزاج

آویشن                        گرم و خشک

اکلیل کوهی                  گرم و خشک

بادیان                        گرم و خشک

برگ بو                     گرم و خشک

پونه                         گرم و خشک

جوزهندی                   گرم و خشک

خردل                       گرم و خیلی خشک

دارچین                     گرم و خشک

زردچوبه                   گرم و خشک

زعفران                    گرم و خشک

زنجبیل                     خیلی گرم و خشک

زنیان                      گرم و خشک

زیره سبز                 خیلی گرم و خشک

زیره سیاه                 خیلی گرم و خشک

فلفل سیاه                 خیلی گرم و خشک

فلفل سفید                 خیلی گرم و خشک

فلفل قرمز                 خیلی گرم و خشک

سماق                      سرد و خشک

کاکائو                     گرم و خشک

هل                        کمی گرم و خیلی خشک

میخک                    خیلی گرم و خشک

گلرنگ                   گرم و خشک

گل پر                    گرم و خشک

وانیل                     گرم و خشک

سیاه دانه                 گرم و خشک

انیسون                   گرم و خشک

 توصیه ها و سفارشات لازم برای اطلاعاتی که درمورد مزاج هاگفته شد . 

1 – هرنوع مواد خوراکی می خرید حتما به تاریخ مصرف آن توجه کنید واین نکته راهم به کودکان و نوجوانان خود یاد دهید . (درضمن ممکن است موادی رابخرید ومدتی درمنزل یا یخچال بماند ! پس  زمانی هم که می خورید تاریخ مصرف راببینید) .           

2 – کسانیکه پا درد وپوکی استخوان دارند هفتگی یک بار آش جوباکشگ فراوان میل کنند.

3 – کسانیکه پا درد دارند ماست چکیده (پودرسیر- پودرگرفس – پونه - نعنا) استفاده کنند.

4 – حبوبات وغلات دارای موادضد سرطان هستند بیشتراستفاده کنید.

5 – روغن زیتون راهیچگاه روی آتش نگذارید ! شبی یک قاشق غذاخوری میل کنید ! یا روی سالاد بریزید وبخورید.

6 – خداوند درقرآن سوره عبس از آیه  24 – تا آیه 32 درمورد خوراکیها فرموده . . . مطالعه فرمائید

 

ادامه این مقاله درپست بعدی . . . .

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.