یکشنبه 20 بهمن 1392 @ 17:07

بیماریهای خاموش قسمت هفتم

بیماریهای خاموش قسمت هفتم:

دراین پست ازقسمت ٫عامل بیماریها درانسان ،چند مورد آن را مرورمیکنیم وآموزش هم داده ام انجام بدهید ونتیجه آنرامشاهده کنید.  

 غلط (نفس کشیدن - راه رفتن - ورزش کردن - خوابیدن - نشستن - وسایل سبک یاسنگین راجابجاکردن - غذاخوردن - عروسیها - ازدواجها - تربیت شدن وانتقال دادن )  

دوستان من ، می توانیم بجای واژه <<غلط >> واژه <<اشتباه>> راجایگزین کنیم ،می بینید 10 مورد مهم رااشاره کردم که اززمان ازدواج اشتباه، تا تربیت فرزندانمان مشگل داریم .

 فرزندان ازدوران کودکی تا کهن سالی که بذرانواع بیماریهارو، اززمان ازدواج می پاشند ودرآینده نزدیک محصول آن بذرهارو با انواع بیماریها درانسان برداشت میکنند.

لطفا دقت کنید وراههای صحیح رابیاموزید تاهمیشه سالم باشید

 آموزش صحیح نفس کشیدن : درنفس کشیدن عمل دم وبازدم راداریم ، عمل دم ازبینی وعمل بازدم ازدهان انجام می شود.نکته (انسانها سه نوع نفس میکشند ، الف: نفس خام – ب: نفس نیمه عمیق – ج: نفس عمیق).

نفس خام نفسی است که انسانها ،بادهان یا بینی هواراخیلی کم وارد ریه هامیکنند وبلافاصله ازدهان خارج می کنند .

نفس نیمه عمیق نفسی است که ازبینی درمدت 5 ثانیه طول بکشد وبعد ازراه دهان درمدت 4 تا 8 ثانیه  خارج کند.

نفس عمیق نفسی است که ازراه بینی درمدت 7 ثانیه  هوارا وارد ریه هاکند ومدت 10 ثانیه  تا 20ثانیه حبس کند وبعد به مدت 10 ثانیه ازدهان خارج کند .

جواب بند1 – بهترین وصحیح ترین نفس کشیدن ،نفس نیمه عمیق و نفس عمیق است. و ورود نفس به ریه ها، ازبینی وخروج هوا ازبدن، از راه دهان است.

 آموزش صحیح راه رفتن : لطفا کفش خود را بردارید وپاشنه کفش را بدقت ببینید. اگرکفش سابی دارید، بنابراین اشتباه راه میروید . دوقسمت ازکفش را باید بازدید کنید. پاشنه کفش وپهلوهای کفش. دربازدید ازاین دوقسمت کفش نباید سائیدگی داشته باشد. (در راه رفتن، اول نصفه جلوی پا به زمین ،صاف گذاشته می شود وبعد نصفه عقب پا)

 آموزش صحیح ورزش کردن : 1 – صبح 30 دقیقه پیاده روی . عصر1 ساعت نرمش و ورزش وتمرین نفس نیمه عمیق

 آموزش صحیح خوابیدن : الف – باشکم پرنخوابید ب – به روی شکم نخوابید ج – به روی قبله بخوابید د – همیشه به پهلوبخوابید : نکته مهم : (طوری بخوابید که تمام اعضای بدن استراحت کند ) بهترین حالت برای استراحت به پهلوخوابیدن است.

 آموزش صحیح نشستن : الف – هر45 دقیقه الی 1 ساعت ازروی صندلی بلندشوید و10 دقیقه قدم بزنید ج – فاصله چشم تا مانیتور 80 سانتیمتر د – کف پاهارو روی زیرپایی بگذارید س – درمدت زمان نشستن مایعات استفاده شود ص – به صندلی تکیه دهید.

 آموزش صحیح وسائل را بلندکردن یا جا بجا کردن : الف – وسیله ایی را میخواهید ازروی زمین بردارید حتما روی پاها بنشینید ووسیله رابردارید وبعد روی پاها بلندشوید ب – وسیله راطوری حمل کنید که عمود حرکت کنید : خانم ها  بند 6 را بیشترتوجه کنند .

  آموزش صحیح غذاخوردن : 1 –  قبل ازغذاخوردن شستن دست وصورت وبهتراست مسواک بانمک بزنید 2 -  بادست راست غذاخوردن 3 – آهسته غذابخورید 4 – هرلقمه غذارا از20 الی 40 باربجوید جویدن بستگی به نوع غذادارد که چندباربجوید {مثال :(سبزیجات خام : 30 بار – حبوبات کاملاپخته شده : 20 بار- نان وبرنج : 25 بار – گوشت : 40 بار) 5 – لابلای غذا مایعات نخورید اگرمجبورید مایعات بخورید فقط دوقاشق میل کنید 6 – نیم ساعت قبل ازغذا ویک ساعت ونیم تا دوساعت بعدازغذا آب یا مایعات بخورید 7 – خوردن چایی پررنگ توصیه نمی شود (بسیارکم رنگ مشگلی ندارد) 8 – دم جوش زعفران – گل محمدی – بابونه – آویشن – زنجبیل – دارچین – لیموعمانی – چای ترش – پونه – نعنا – زیره – هسته خرما استفاده شود . 9 – اگردرسفره شما 20 مدل غذاوجود داشت (برنج – کباب – جوجه – خورشت ماست – سالاد – سس – ژله – دوغ – نوشابه – سوپ جو – فسنجان – خورشت قرمه سبزی – خورشت قیمه – کوکوسبزی – نان – آبقوره – آبلیمو- نمک وفلفل سماق– میوه – ماست چکیده) مختصر بخورید (1 – سالاد+آبغوره یا آبلیمو2 – سوپ جو+آبلیمو 3 – کمی خورشت ماست 4 – کمی برنج+چندتکه جوجه +کمی خورشت فسنجان) 10 – روی غذا حمام – استخر- ورزش- فعالیت شدید انجام ندهید 11 – صبحانه خوردن خیلی مفیداست 12 – شام خوردن مفید نیست بنابراین کمی سالاد یا کمی شیریاکمی میوه اشکالی ندارد.

 تذکرات وآموزشهای مناسب جهت  سه بندآخر : 1 – به عروسی هایی میگوئیم اشتباه، که شرایط های زیر راداشته باشد الف : درجشن بی بندوباری داشته باشه ب : درجشن مشروبات الکلی مصرف کنند ج : با زدن ترقه درکوچه وخیابان مردم آزاری وهمسایه آزاری کنند د : مسدود کردن خیابان ورقصیدن ودائم بوق زدن س : اصراف کردن درمجالس ط : دعوا کردن درمجالس ع - رقصهاوترانه های صوتی 2 – به ازدواج هایی میگوئیم اشتباه که شرایط های زیر راداشته باشد الف : دختر وپسردرخیابان با اولین نگاه عاشق همدیگرمی شوند ب : دختر وپسر توسط اینترنت وفیس بوک ندیده ونسنجیده عاشق همدیگرشوند ج : دختر وپسرهایی که بخاطر ثروت یک دیگر ٫باهم ازدواج می کنند د : پسرهایی که دختر را بخاطر کار ٫درخانه می خواهند س : پسرگرم مزاج نبایدبادخترسردمزاج ازدواج کند ش : دختر وپسری که فقط بخاطر مسائل جنسی باهم ازدواج میکنند ط : پسران ودخترانی که ازسن 12 سالگی دنبال روابط جنسی خودهستند ع : دختر وپسرانی که ازلباسهای بسیارتنگ استفاده میکنند ف : دختر وپسرانی که مخفی کاری زیاد انجام می دهند ق : دخترها وپسرهای حسود ، بخیل، وسواس ،چشم چران، درغ گو ،غیبت کن، خبرچین، چشم وهم چشمی ،هستند .درزندگی شکست می خورند  .ط - دخترهاوپسرهایی که یکی درونگرا ودیگری برونگراهستند نبایدباهم ازدواج کنند

دوستان گلم این 10 مورد صحبتهای تخصصی هم دارد ولی فرصت بسیارکم است اما اگر دوستی سوآلی داشت بگوید تا تخصصی هم صحبت کنم

این 10 مورد عامل بیماریهایی هستند که در 10 یا 20 یا 40 سال بعد دچارآن خواهید شد ودیگرکارازکارگذشته است خیلی دقت کنید

لطفا قسمت تربیت را درپست بعدی دنبال کنید سپاسگذارم.

واین پست هم ادامه دارد . . . .  

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.